Hórusz Szeme

 

Hórusz szeme. a szabadkőművesség egy meghatározó szimbólumának eredete

Igen a szem, amely páholyunk falán, Keleten ragyog a Hold és a Nap között, Főmesterünk felett. Ő a mindent látó szem. A mindent látó szem nem kizárólagosan és nem csak szabadkőműves szimbólum. A mindent látó szem motívuma egyiptomi eredetű és Hóruszt a Napistent jelenítette meg, így a fény, a megvilágosodás keresése, mint vallás, Hórusz központú vallás volt. A mindent látó szem a lélek halhatatlanságának jelképe. Hórusz, a napisten szeme. A gondviselés védelmére utal: az ő szeme sosem pihen és sohasem alszik, a mindent látó istenség jelképe. Vigyáz ránk, őrzi páholyunk nyugalmát, békességét. A mindent látó szem, a szabadkőműves szimbólumaink közül színharmóniájával, különlegességével a legpompázatosabb.

A Szem a szabadkőműves ikonográfiában először 1797-ben jelent meg, Thomas Smith Webb Szabadkőműves Figyelő című munkájában. Itt a szem azt jelképezi, hogy egy kőműves minden gondolatát és cselekedetét nyomon követi az Úr, akire a szabadkőművesek az Univerzum Nagy Építőjeként hivatkoznak. Tipikus a szabadkőműves ábrázolásokban, hogy a glória csak félkörívben szerepel a szem alatt.

A mindent látó szemet szinte az összes vallás mitikus erővel ruházta fel. A miénk… gondoltam róla kicsit öntelten a művészet – történet remekének ideiglenes birtoklásával. Amíg a Nap és a Hold materiális fényt áraszt ránk, addig a mindent látó szem a lelkünkben gyújt világot. Beragyog és eláraszt, a páholynak bármely szegletéből nézek rá. Kicsit közelebbről nézve sok apró részt fedezhetünk fel rajta, amiken mind – mind másként táncol a fény.

Ki Ő?

Ő Hórusz szeme. Óegyiptomi nevén Udzsat. A mi egyik legfontosabb szabadkőműves szimbólumunk.

Hórusz szeme.

Több vallásban is szerepet kapott a mindent látó szem(Hórusz szeme).

A Buddhizmusban Buddha isteniségében és abban a hatalomban jelenik meg, amely a homlok közepén található harmadik szembe van zárva. Az ébredést és a megvilágosodást jelenti.

A Hinduizmusban Siva istennek tulajdonítják a mindent látó szemet. Ennek a vallásnak az egyik legfontosabb szimbóluma. Úgy gondolják, hogy az istenség szemét zárva tartja, és amikor kinyitja, elterjeszti az ismereteket, és képes lesz elpusztítani a rosszat és a tudatlanságot.

Mezopotámiában A Közel-Kelet egyes területein a szem egy Hamsa vagy Hamesh nevű kézbe van zárva, amely egyfajta amulettként működik a gonosz erők ellen. Ez a hagyomány a mezopotámiai civilizációból származik, ahol a mindent látó szem a maximális isteni védelmet jelentette.

A Kereszténységben A mindent látó szem (az egyenlő oldalú háromszögbe zárva) az isteni gondviselés szimbóluma, és Isten állandó éberségét képviseli az emberek felett. Ez jelent meg a XVI. században és ettől kezdve általánossá vált a keresztény művészetben is.

A szimbólumot azonban az egyiptomi papi rend hozta létre, mint az összetartozás jelképét. Ők használták először minden templomon feltüntetve. A Napot, mint minden élet forrását jelképezi. A szem adja át az információt a fény rezgéseit az agynak. A szem az az idegvégződés, ami a papok szerint érzékeli az Isteni akaratot, és a kettőséget. A baloldali szem Szoláris, ez érzékeli a negatívumokat. A jobb oldali szem Lunáris, ez érzékeli a pozitivitásokat.

A szemek kicserélik az információkat, hogy a szembenálló információkból megtalálhassák az igazságot.

A Szemek a Nap aktív fényére reagálva valódi képet közvetítenek az agynak. Ez a fény ragyogó életenergia, a láthatatlan fény, ami lehetővé teszi az intelligencia létezését, és a valóság megértését.

Valójában a mondás, hogy a szem a lélek tükre, egyáltalán nem áll messze a valóságtól, hiszen a szemünkön keresztül érthetjük meg a világmindenség igazságait.

Hórusz szeme a hallhatatlan elme, amely mindent tud és mindent lát.

Kisfiú koromtól izgatott és érdekelt az egyiptológia, és mivel szüleim mindketten építészek voltak, nem szűkölködtünk az egyiptomi építészetet bemutató és taglaló irodalommal. Történt, hogy az egyiptomi elnök Gamal Nasser utasítására megépítették az Asszuáni gátat, aminek következtében a gyors sodrású Nílus megkezdte az útjába került templomok erózióját. Nemzetközi régész csoportok segítségével az Abu Simbel-i Sziklatemplomot darabjaira szedve szállították át egy Nílustól elzárt területre, ahol magasabb térszinten újjáépítették.

Apám minden hónapban rohant az újságoshoz, hogy a Curir magazint, amely minden építészettörténeti eseményről tájékoztatta az érdeklődőt, megvegye. Emlékszem nagyon szomorú volt, így aztán én is szomorkodtam és egyre jobban ástam bele magam Óegyiptom történelmi emlékeinek ismereteibe. A fantasztikus monumentális templomot darabjaiban hurcolták el, és illesztették össze, úgy, hogy ma is megcsodálható és kiemelkedő műélvezetet jelent.

Összeépítették a II. Ramszeszt, Oziriszként ábrázoló 8 gigantikus szobrot, és az aprólékosan kidolgozott Kádesi csata domborművét, az ókor legnagyobb ütközetét ábrázoló, ősi történelmet felelevenítő harci jelenetét. 3 000 év művészi történelme adott útmutatást a késői utódok számára térábrázolásban, színkompozíciók megalkotásában, építészeti erőtanban, korszakokat ábrázoló ruházati stílusokban, asztrológiában és technikai tudásban is. Káprázatos falfestményeken, érhetjük tetten az elhunyt uralkodó életjeleneteit, csatáit, de étkeit is úgy, mint használati eszközeit. Technikai tudásukra utal az oly sok különös alkotás közül például Tutanhamon tőre, aminek pengéjét az Olasz Pisa University egyetem kutatói és a kairói múzeum régészei röntgenfluorescens spektrometriával vizsgálták, és megállapították az összetevőit.

Tutanhamon (ie.1342 -1324 ) XVIII. dinasztia. Meteoritból készült tőrének pengéjében lévő vas tartalmaz nikkelt, kobaltot, foszfort és más a földön nem ismert anyagokat.

Daniela Conelli olasz kutató szerint a tőr pengéjét az űrből származó Kharga meteoritból készítették, amiként a fáraó trónszékének rugózatát is. A meteorit darabjait a kutatók 2000-ben találták meg Alexandriától 150 km-re a sivatagban, és azonosították a Tutanhamon-i sírboltban talált tőr és trónszék rugózati anyagával. Az e kultúrához köthető csodákat napestig sorolhatnám, de engem leginkább Hórusz szemének sajátosságai érdekelnek. A mitológia szerint a SZEM a mitikus erővel bíró Isten jelképe, ahogyan őrködik az emberiségen. Védelmet, egészséget, és megfiatalodást biztosít. Az óegyiptomiak amulettként használták az ártó szellemek távoltartására.

Anyaga: arany, lapis lazulit és karneolból állt. A balzsamozás alatt, a halottak mellkasára helyezve védelmet nyújtott az élet túlvilágban történő folytatásakor.

A szimbólum eredete Széth és Ozirisz legendájából származik.

szimbolum

Úgy hitték, hogy Ozirisz volt Egyiptom királya, és nagybátyja Széth meg akarta kaparintani Ozirisz hatalmát, trónját. Széth meggyilkoltatta Oziriszt és elfoglalta a trónt. Ozirisz felesége Ízisz azonban felélesztette a királyt és ismét hatalomba helyezte Oziriszt. Később várandós lett tőle.

Ozirisz lett a túlvilág ura, míg Ízisz gyermeküket, Hóruszt egyedül nevelte.

A felnőtté vált Hórusz harcot indított Széth ellen és több, hosszú ütközetben legyőzte. Egy csata során azonban Hórusz elvesztette az egyik szemét, amit nagybátyja Széth megszerzett és hat darabra szabdalt fel. Hórusz hitvese, Hathor azonban mágikus erejével összerakta azt.

A hieroglifák szerint a szem minden darabja mértékegységet kapott az egyiptomi közéletben. Itt keveredett a köznapi értékrendben a mítosz a valósággal.

Hórusz Szemének miden egyes része megfeleltethető egy külön érzéknek.
A szem jobb oldala a szaglással áll kapcsolatban, mivel ez áll legközelebb az orrhoz és hasonlít erre a szervre.
A pupilla a látást jelképezi, míg a szemöldök a gondolkodást, mivel a gondolatok kifejezésére használható.
A szem bal oldala a hallást jeleníti meg, mivel a fül felé mutat, miközben hangszer formája van. A kanyarodó farok része egy elültetett gabona vagy búza szárának hajtására hasonlít. Az élelem reprezentánsaként Hórusz Szemének ez a része az ízlelésnek feleltethető meg.

Végül a könnycseppről úgy tartják, hogy a tapintást jelképezi, mivel a szemnek ez a része egy földbe ültetett növényi szárat jelenít meg, vagyis egy olyan eseményt, ami magába foglalja a fizikai kapcsolatot és az érintést, ill. a tapintást.

Amiként egy szabadkőműves Testvérem korábban már említette, mindenben fellelhetjük az arányosságot! Arányok szerinti az alábbiakként osztották fel a szemet.

A szem jobb oldala az 1⁄2 et kapta, ami a szaglásért felel. A pupilla az 1⁄4 et kapta, ami látásért felelős

A szemöldök 1/8 ot kapta, ami gondolkodásért felel A szem bal oldala 1/16 ot kapta, ami hallásért felelős

A lefelé kanyarodó terület 1/32 az ízlelésért felel A könnycsepp 1/64 a tapintáshoz tartozik.

Hórusz szemének 6 részét összegezve 63/64 eredményre jutunk. Hitük szerint a hiányzó1 rész a Világegyetem tökéletlenségéből adódik.